FacebookGoogleGoogle MapsEmail
formats

NOVOSTI

Agenda 2020

 

Evropa 2020 je strategija EU za prihodnje desetletje. Svet se spreminja, zato potrebujemo pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo EU. Ti trije medsebojno povezani gospodarski vidiki bi morali EU in državam članicam omogočiti visoko zaposlenost, produktivnost in socialno kohezijo.

Evropska unija si je zastavila pet ambicioznih ciljev – na področju zaposlovanja, inovacij, izobraževanja, socialne vključenosti in podnebja/energije, ki naj bi jih dosegla do leta 2020. Tudi vsaka država članica je za vsako posamezno področje določila svoje cilje. Strategija tako temelji na konkretnih ukrepih na ravni EU in vsake posamezne države članice.

Evropa 2020 je desetletna strategija gospodarske rasti Evropske unije. Njen namen ni le premagovanje krize, ki pesti številne države EU. Strategija se loteva pomanjkljivosti našega modela gospodarske rasti in ustvarja pogoje za razvoj, ki bo temeljil na pametnih tehnologijah, trajnostni naravnanosti in socialni vključenosti.

Evropska unija je postavila pet ključnih ciljev, ki konkretneje opredeljujejo naloge in jih je treba uresničiti do konca desetletja, in sicer v zvezi z zaposlovanjem, izobraževanjem, raziskavami in inovacijami, socialno vključenostjo in zmanjševanjem revščine ter podnebnimi spremembami in energijo.

………………………………………………………………………………………………………….

Projekt YOUth CREAtive Tourism Environment  (YOU CREATE)

Mobilnost, ki bo potekala v mesecu septembru v mestu Sofia, Bolgarija, se bo udeležilo 49 mladih iz 7 evropskih držav. Udeleženci, stari med 18 in 25 let, bodo aktivno sodelovali v projektnih aktivnostih, hkrati  bodo ambasadorji projekta in njegovih rezultatov. več informacij

—————————————————————————————-

“Živeti z demenco”

V torek, 23.6.2015 je potekalo prvo izobraževanje v nizu izobraževanj o demenci za strokovne delavce v okviru projekta “Živeti z demenco”.

IMG_8332 IMG_8335

…………………………………………………………………………………………………….

Mreža MEMA

Mreža za enake možnosti (MEMA) želi prispevati k dvigu ravni ekonomske neodvisnosti žensk, spodbuditi njihovo povezovanje v organizirane združbe ter doseči boljše vključevanje žensk v gospodarstvo. Več informacij

V Celju smo se v ponedeljek, 22.6.2015 na Celjskem sejmu zbrale podjetnice, menedžerke, obrtnice, samozaposlene, kulturne ustvarjalke, ženske predstavnice nevladnega sektorja, predstavnice mladih, predstavnice javnega sektorja, kmečkih žena … aktivne, prepričane vase, zavzete za prihodnost, odgovorne do narave, zaljubljene v srečo, zveste prijateljice, lojalne partnerice!

IMG_8326 IMG_8330

…………………………………………………………………………………………………………………..

IMG_8240

Projekt “Živeti z demenco” v polnem razmahu

Od meseca marca 2015 smo aktivni na izvajanju aktivnosti v okviru projekta financiranega s strani Norveškega finančnega mehanizma “Živeti z demenco”

Koordinacijska skupina projekta se srečuje mesečno in pripravlja program aktivnosti za naslednje obdobje. Uspešno zbiramo informacije in pridobivamo podatke za izdelavo posnetka stanja na področju demence in pripravljamo programa izobraževanja za prostovoljce in strokovne delavce.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Vabilo na študijske krožke

Tudi v šolskem letu 2015/16 organiziramo v Celju na Opekarniški cesti 15 A (v neposredni bližini Mercator centra Celje, vzhodna tribuna nogometnega štadiona) brezplačne študijske krožke, ki jih razvija Andragoški center Slovenije in financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V letošnjem šolskem letu lahko izbirate med naslednjimi vsebinami:

  • tradicionalna slovenska kulinarika in
  • računalništvo (uporaba interneta, e-pošte, kreiranje lastne Facebook strani)

na voljo tudi:

  • kulturna dediščina
  • načrtovanje osebnih financ.

Prijave zbiramo do 1.9.2016. Vse informacije smo vam na voljo na številki: 03/ 620 97 06 ali 041/ 415 447

Prijavite se lahko na e-naslov: info@zavod-zri.si.

CyberChimps