FacebookGoogleGoogle MapsEmail
formats

zzd_logotipTrend  hitrega naraščanja deleža starejših v družbi vodi v vedno večji delež starejšega prebivalstva v Sloveniji, ki je s staranjem tudi vedno bolj ogroženo za razvoj demence. Kompleksni družbeni, socialni in ekonomski vplivi naraščajočega deleža starostnikov in bolnikov z demenco v družbi, narekujejo iskanje ustreznejših načinov obvladovanja in obravnave tovrstne problematike. V Sloveniji obstaja zelo malo raziskav v zvezi z demenco. Raziskav, kjer bi skupaj z uporabniki in njihovimi svojci evidentirali potrebe po storitvah in ostali pomoči osebam z demenco in njihovim svojcem v skupnosti praktično ni, so pa nujne za razvoj prilagojenih (dopolnjenih ali novih) storitev in ostalih oblik pomoči.

Prav tako v Sloveniji še ne poznamo  Centrov za pomoč pri demenci, ki bi osebam z demenco in njihovim svojcem na enem mestu ponujali svetovanja različnih strokovnjakov, informacije o ponudbi storitev, izobraževanja za svojce, različne delavnice in treninge za osebe z demenco, skupine samopomoči za osebe z demenco in za svojce ter mrežo (posebej za osebe z demenco in sodelovanje z njihovimi svojci) usposobljenih prostovoljcev.

Splošni cilj projekta je izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja za osebe obolele z demenco in njihove svojce.

Specifični cilji in učinki

Pripraviti in izvesti analizo, ki bo pomagala prepoznati potrebe po prilagojenih storitvah za osebe obolele za demenco ter prepoznati oblike pomoči, ki bodo v pomoč svojcem. Ustanoviti Center za demenco ter ponuditi celovito multidisciplinarno obravnavo. Usposobiti strokovni kader in prostovoljce za pomoč družinam, razviti program dela za osebe obolele za demenco in dopolniti obstoječe storitve. Izobraziti in opolnomočiti prebivalstvo v regiji, s ciljem manjšati stereotipe o demenci in s pomočjo norveškega partnerja izmenjati informacije v zvezi z obvladovanjem demence ter razvojem storitev v skupnosti ter pridobiti dodatna znanja.

Ciljne skupine so osebe obolele za demenco, njihovi svojci, strokovni kader, ki se bo usposobil za multidisciplinarno obravnavo in širša javnost, ki bo preko različnih oblik informiranja osveščala o demenci.

Partnerji projekta

 • Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje
 • Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za bolezni živčevja
 • Dom ob Savinji
 • Center za socialno delo Celje
 • Združenje zahodnoštajerske pokrajine za pomoč pri demenci Spominčica Šentjur
 • Stavanger University hospital, Norveška

Demenca je sindrom (skupek motenj), pri katerem so tako imenovane višje živčne funkcije (kot so spomin, govor, orientacija, presoja, abstraktno mišljenje pisanje, branje načrtovanje ) okvarjene do te mere, da to vpliva na dnevne aktivnosti posameznika. Pri demenci gre za postopno napredujoče propadanje možganskih celic. Človek, ki je znal in zmogel , tega v času demence ne zna več.

10 najpogostejših znakov prepoznavanja zgodnje demence:

 1. Postopna izguba spomina
 2. Težave pri govoru in izbiri besed
 3. Osebnostne in vedenjske spremembe
 4. Upad intelektualnih funkcij, nezmožnost presoje in organizacije
 5. Težave pri opravljanju vsakodnevnih opravil
 6. Iskanje, izgubljanje in prestavljanje stvari
 7. Težave pri krajevni in časovni orientaciji
 8. Ponavljanje istih vprašanj
 9. Spremembe čustvenega razpoloženja in vedenja
 10. Zapiranje vase in izogibanje družbi

 

CyberChimps