FacebookGoogleGoogle MapsEmail
formats

Projekt YOUth CREAtive Tourism Environment (YOU CREATE)

youth-erasmus

Ideja projekta YOU CREATE je na inovativen in namenski način oblikovati mrežo mladih strokovnjakov, ki bo razvila potencial podeželskega turizma kot način obravnave brezposelnosti na podeželju. Projekt se izvaja v partnerstvu 7 evropskih držav: Bolgarija, Makedonija, Albanija, Turčija, Romunija, Slovenija in Španija.

Mobilnost, ki bo potekala v mesecu septembru v mestu Sofia, Bolgarija, se bo udeležilo 49 mladih iz 7 evropskih držav. Udeleženci, stari med 18 in 25 let, bodo aktivno sodelovali v projektnih aktivnostih, hkrati  bodo ambasadorji projekta in njegovih rezultatov. Udeleženci so izbrani na osnovi naslednjih

 • mladi, ki so socialno prikrajšani (iz ekonomsko ogroženih podeželskih območij)
 • mladi iz družin, ki so dejavne na področju podeželskega turizma
 • študenti turizma

Projekt bo pripomogel k kreiranju sistema, ki zmanjšuje neskladnost med znanjem, ki se pridobi tekom izobraževanja, in praktičnimi spretnosti, ki so potrebne za delo v sektorju podeželskega turizma. Sistem bo oblikovan v obliki mreže ali »družbe« z vedno novimi člani – mladi strokovnjaki  na področju podeželskega turizma, ki imajo različne izkušnje.

Mobilnost zajema naslednje aktivnosti: predstavitve, obiski, kulturni večeri, team building dogodki in aktivnosti, ki pri mladih spodbujajo razvoj vodstvenih in podjetniških spretnosti, strateške skupinske igre in brainstorming. Tekom izvajanja aktivnosti bodo udeleženci razvili tako strokovne kot osebne spretnosti.

Cilji projekta mobilnosti za mlade YOU CREATE so:

 • izvedba medkulturne izmenjave
 • krepitev spretnosti skupinskega dela in predstavitve udeležencev
 • izmenjava dobrih praks
 • razvoj občutka za toleranco in solidarnost
 • kreiranje mreže mladih strokovnjakov znotraj sektorja, ki se hitro razvija
 • razvoj podjetniških in vodstvenih spretnosti mladih
 • razvoj ekološke ozaveščenosti mladih
 • kreiranje pogojev za razvoj aktivne in pripravljene civilne družbe

Z namenom diseminacije rezultatov projekta bodo organizirane naslednje aktivnosti:

 • priprava končnega poročila z pomembnimi analizami in ugotovitvami udeležencev,
 • vzpostavitev spletne strani za učinkovitejšo distribucijo rezultatov in lažjo komunikacijo med člani mreže mladih strokovnjakov, ki se bo neprestano širila,
 • sestanki z ciljnimi skupinami – vladne institucije na lokalni ravni, izobraževalne institucije, NVO, združenja in podjetniki,
 • aktivna udeležba mladih, ki poznajo projekt, na raznih dogodkih kot so bazarji, razstave in festivali,
 • aktivna udeležba na spletu preko družbenih medijev, Erasmus+ spletne strani za diseminacijo, akademskih poročil, lokalnih medijev in v specializiranih turističnih člankih.

 

Namen projekta je doseči čim večje število mladih, ki se zanimajo za razvoj podeželskega turizma, brezposelnih, kakorkoli prikrajšanih ali lokalnih vladnih institucij, NVO, MSP-jev, univerz, šol, javnih ustanov, start-upov, strokovnjakov s področja turizma itd.

Potencialne dolgoročne koristi projekta bodo vidne na vseh ravneh, tako na lokalni in regionalni kot na nacionalni in evropski ravni. Mreža mladih, ki se bo oblikovala v sklopu projekta, bo prispevala k nastanku uspešnih mladih podjetnikov in strokovnjakov na področju podeželskega turizma v njihovih regijah.

Partnerji:

 1. Cluster Tourism, Bolgarija
 2. A.B.A.T.-Balkania Skopje, Makedonija
 3. Shoqata Shqiptare e Ambjentalisteve Industriale, Albanija
 4. CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI, Turčija
 5. ASOCIATIA CLUBUL DE TURISM PROILAVIA, Romunija
 6. Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje, Slovenija
 7. Fundación Uxío Novoneyra , Španija
 8. Mirkovo Municipality, Bolgarija

Kontaktna oseba:

Marjeta Vodončnik
Telefon: 03 620 97 08
Mobilni: 051 410 059
e-pošta: marjeta@zavod-zri.si

 

Projekt YOUth CREAtive Tourism Environment  (YOU CREATE) finančno podpira Evropska Komisija preko programa Erasmus+, ključni ukrep 1: Projekti mobilnosti za mlade.

Program Erasmus+  je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Program je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.

erasmus+logo

CyberChimps