FacebookGoogleGoogle MapsEmail
formats

TRAJNOSTNI RAZVOJ

shutterstock_3509315Okolje

Trajnostni razvoj se ne osredotoča samo na okoljska vprašanja. Trajnostni razvoj torej sestoji iz treh elementov – gospodarskega, družbenega in okoljskega – ki jih je treba enakovredno upoštevati na politični ravni.

 

k.d.Družba

S svojim delovanjem vplivamo na naše življenjsko okolje. Zmanjševanje zalog neobnovljivih virov, uporaba embalaže, prekomerno potrošništvo so problemi, ki se jih ljudje vedno močneje zavedamo. Za teme se ne zanimajo zgolj strokovnjaki, ampak se njihove pomembnosti zaveda tudi vse več posameznikov.

images (1)Energija

Tehnologija obnovljivih virov energije je bistvenega pomena za trajnostno energijo, saj navadno prispeva svetu energijske varnosti s tem, da zmanjšuje odvisnost od fosilnih virov energije ter zagotavlja možnosti za zmanjšanje toplogrednih plinov.

 

 

xmas.shoppingPotrošnja

Gospodarska rast in razvoj modernih tehnologij sta skozi desetletja v naše življenje prinesla nove ravni udobja. To je vodilo v vse večje povpraševanje po izdelkih in storitvah ter hkrati vse večje povpraševanje po energiji in virih.

 

podnebne_spremembePodnebje

Podnebje se spreminja in te spremembe vedno bolj vplivajo na nas. Ali ste v svoji okolici ali na televiziji opazili, da so neurja in poplave vedno pogostejše? Ali se vam zdijo zime toplejše, z manj snega in več dežja?

 

 

images4Javno zdravje

Javno zdravje ni le vsota zdravja posameznikov, ki tvorijo družbeno skupnost, so tudi razlike v zdravju v tej skupnosti in tudi vse okoliščine in odnosi, ki vplivajo na zdravje prebivalstva. V najširšem smislu v javno/družbeno/prebivalstveno zdravje spadajo tudi dejavniki telesnega, ekonomskega, psihosocialnega in zdravstvenega okolja, ki vplivajo na zdravje

CyberChimps